Jäsenkillat

Etelä-Pohjanmaan Pioneerikilta ry

Etelä-Pohjanmaan Pioneerikilta ry on jälleen aloittanut toimintansa.

Keski-Suomen Pioneerikilta ry

HUOM, HUOM, HUOM

Maanpuolustuskiltojen toiminta on elävää, nykyaikaisten kansalaisten osallistumista isänmaan asioiden hoitamiseen.

Jo yli 40 vuotta on Keski-Suomen Pioneerikilta ry vaalinut pioneeriaselajin perinteitä ja samalla seurannut aktiivisesti aselajiin kuuluvien asioiden kehittymistä. Tämä tulee olemaan keskeinen toimintatavoite tulevaisuudessakin.

Kiltamme pyrkii järjestämään jäsenilleen erilaista vapaa-ajan toimintaa ja antamaan mahdollisuuden seurata maanpuolustuksen ja sotilasteknologian kehitystä, mahdollisuuden olla kehittämässä aselajin reserviläiskoulutusta, mahdollisuuden osallistua erilaisiin  maanpuolustusaiheisiin tilaisuuksiin, tietoa turvallisuuspolitiikan kehityksestä sekä mahdollisuuden olla mukana palkitsevassa  perinne- ja järjestötyössä.

Jäseneksi liittyminen käy vaivattomasti ilmoittamalla nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi killan puheenjohtajalle. Sähköpostiosoitteesi helpottaa yhteydenpitoa merkittävästi, joten liitä se mukaan.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Lue lisää (mpkl.fi)

Korian Pioneerikilta ry

Pioneerikilta ry on perustettu 16.9.1962 Korialla, joten se on täyttänyt 54 vuotta. Kilta on maan vanhin pioneeriaselajikilta. Alaosastoksi liitettiin heti jo vuonna 1958 perustettu sodanaikaisen PionP 14:n kilta veteraaneineen. Lahden Seudun Pioneerikilta tuli alaosastoksi vuonna 1964. Vuonna 1987 perustettu Etelä – Karjalan Pioneerit liittyi killan alaosastoksi Lappeenrannasta. Killan lippu naulattiin Korian Sotilaskodissa 26.7.1969. Pioneerikilta vaihtoi nimensä Korian Pioneerikillaksi vuonna 1984.

Lue lisää (mpkl.fi)

Lapin Pioneerikilta ry

Lue lisää (mpkl.fi)

Pioneeriupseeriyhdistys

Valtakunnallisen Pioneeriupseeriyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita sekä edistää heidän toistensa tuntemusta ja keskinäistä luottamusta.

Yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, retkiä ja esitelmätilaisuuksia. Yhdistys perustettiin 14.3.1955. Sen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi jääkärikenraalimajuri Otto Bonsdorff, joka nimettiin myöhemmin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Lue lisää (mpkl.fi)

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry

Lue lisää (mpkl.fi)

Pohjan Pioneerikilta ry

Killan toiminta-ajatus on maanpuolustushengen ylläpitäminen ja kehittäminen, pioneerijoukoissa palvelleiden ja palvelevien yhdyssiteena toimiminen sotilasarvoihin ja ikään katsomatta, pioneeriaselajin varusmiesten tukeminen heidän palvelusaikanaan sekä maanpuolustusperinteiden vaaliminen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa ja veteraanien hyväksi tehtävä työ.

Lue lisää (mpkl.fi)

Pohjois-Karjalan Pioneerikilta ry

Lue lisää (mpkl.fi)

Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta ry

Valtakunnallisen Pioneeriupseeriyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää palveluksessa olevia ja reservin pioneeriupseereita sekä edistää heidän toistensa tuntemusta ja keskinäistä luottamusta.

Yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, retkiä ja esitelmätilaisuuksia. Yhdistys perustettiin 14.3.1955. Sen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi jääkärikenraalimajuri Otto Bonsdorff, joka nimettiin myöhemmin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Lue lisää (mpkl.fi)

Satakunnan Pioneerikilta ry

Kilta on perustettu Säkylässä 26.7.1985 sotiemme veteraanien aloitteesta. Talvi- ja jatkosotaan perustettiin useita pioneerijoukkoja juuri Kokemäen, Harjavallan, Köyliön ja Säkylän seuduilta.

Veteraanien henkinen ja taloudellinen tukeminen ovat olleet killan tärkeimpiä toimintoja. Kilta  ylläpitää maanpuolustushenkeä ja vaalii aselajin perinteitä sekä toimii yhdyssiteenä jäsentensä ja Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan välillä.

Hakku-lehden taloutta parantamaan aloitettu ”Alokashakku” –projekti käynnistettiin killan toimesta Porin prikaatissa  vuonna 1987.

Lue lisää (mpkl.fi)

Savon Pioneerikilta ry

Lue lisää (mpkl.fi)

Varsinais-Suomen Pioneerikilta ry

Lue lisää (mpkl.fi)