Tervetuloa sivuillemme!

Pioneeriaselajin Liitto ry:n tehtävä on jäsentensä yhdyssiteenä toimien vaalia maanpuolustushenkeä ja lähentää pioneerijoukoissa palvelleita toisiinsa.

Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Nykyaikainen korsu, joka on rakennettu tehdasvalmisteisista naulauslevyillä liitetyistä kehistä ja valmiiseen mittaan katkaistusta puusoiroista sekä yhdyshautaa Rovajärven harjoitusalueella toukokuussa 2015.

Pioneeriaselajin Liitto ry

Pioneeriaselajinliitto on Maanpuolustuskiltojen liittoon kuuluva pioneeriaselajissa toimivien yhdistysten kattojärjestö. Pioneeriaselajin Liitto ry:llä ei ole suoria henkilöjäseniä, vaan liiton jäseniä ovat jäsenjärjestöt. Jäsenjärjestöt ovat alueellisia, paitsi Pioneeriupseeriyhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa.

Hakku-lehti

Hakku-lehti

Hakku-lehti on pioneerien aselajilehti joka käsittelee aselajin nykytilaa, kehitystä ja historiaa. Lehti seuraa pioneerivälineistön ja taistelutavan kehitystä. Mukana on myös raportteja koulutuksista ja tapahtumista.

Kuva: (c) VP Tikkanen

Seuraava Hakkuharjoitus

Perinnetoiminta

Pioneeriaselajin Liitto ry:n perinnetoiminta sisältää kolme osa-aluetta, jotka ovat museotoiminta, historiajulkaisut ja aselajin perinnettä edistävät hankkeet.

Koulutus

Pioneeriaselajiliiton ja MPK:n puitteissa järjestetään erilaisia koulutustapahtumia.