Huomionosoitukset

Vuoden 2015 kirjoittaja

Vuoden kirjoittajaksi valittiin Hakun entinen Hakun toimitussihteeri, geologi Pentti Vähäsarja.

Pentti Vähäsarja teki elämäntyönsä puolustusvoimien geologina Pääesikunnan Linnoitustoimistossa ja Pioneerikoulussa. Täysin palvelleena hän siirtyi eläkkeelle vuonna 1995. Hakkuun hänet värvättiin toimitussihteeriksi vuonna 1980. Seuraavan kolmen vuoden aikana hän kehitti lehteä ja sen toimitustapaa kirjoittaen samalla itse lukuisia artikkeleita lehteen. Hänen aloitteestaan aikanaan alettiin valitsemaan vuoden kirjoittaja vuosittain.

Vuosien varrella hän on kirjoittanut yli viisikymmentä artikkelia pelkästään Hakkuun 1970-luvulta alkaen. Viimeisin kolmiosainen artikkeli Hakun alkutaipaleelta ilmestyi vuosina 2014 – 2015.

Kirjoituksissaan Pentti Vähäsarja on tietysti käsitellyt laajasti ja monipuolisesti omaa erikoisalaansa geologiaa ja sen soveltamista käytäntöön. Hänen kiinnostuksensa on suuntautunut myös historiaan ja hän on kirjoittanut useita artikkeleita, jotka perustuvat haastatteluihin sekä arkistotietoihin. Hänen keräämänsä tiedot Hakun ensimmäisistä vuosista ja näihin vuosiin liittyvistä henkilöistä ja muista julkaisuista ilmestyi vastikään.
Hakun toimitus kiittää ja onnittelee vuoden kirjoittajaa.

Vuoden kirjoittaja Pentti Vähäsarja vastaanottamassa kunniakirjaa Museo Militariassa
Vuoden kirjoittaja Pentti Vähäsarja vastaanottamassa kunniakirjaa Museo Militariassa.