Historia

Hakku-lehti täyttää vuonna 2023 sata vuotta! Maamme vanhin edelleen julkaistava aselajilehti tulee juhlistamaan juhlavuottaan historiaa kunnioittaen ja eteenpäin katsoen!

Juhlanumero tulee olemaan 4/2023.

1923 Hakun ensimmäinen numero luettiin 2.12. Korian sotilaskodissa kirjallisuusviikon tilaisuudessa. Se käsitti 4 koneella kirjoitettua vaatimatonta arkkia. Lehden motto oli: Iske Hakku ja perässä oli maininta,“Pionieeripataljoonan asevelvollisten oma lehti”. Ensimmäinen päätoimittaja alik Toivo Attila.

1924 Päätoimittaja korpraali Lauri Erolin ja hänen jälkeensä kirjailija Armas J. Pulla

1925 Ensimmäinen painettu numero ilmestyi 27.2. nelisivuisena, vanhan painoarkin puolikkaana eli foliona, pienehkön sanomalehden muodossa
(27,5×37 cm), Kouvolan Kirja- ja Kivipainosta. Päätoimittajaksi Pioneeripataljoonan komentaja, majuri Lauri Stark ja ensimmäiseksi taloudenhoitajaksi vääpeli Kalle V. Kilpeläinen (vuoteen 1945 asti!) sekä toimitussihteeriksi pastori E. Nousiainen.
(Perustettiin Hakun Kannatuskunta?).

1926 Hakku sai valtioneuvos J. R. Danielsson-Kalmarilta kannustavan kirjeen, joka julkaistiin lehden etusivulla.

1927 Lehden motoksi muotoutui: “Iske Hakku — Isänmaan puolesta” ja sen mainittiin nyt olevan “Suomen pioneerien oma lehti”. Päätoimittajaksi tuli V. H. Vainio

1928 Toimitussihteeriksi evl. Eero-Eetu Saarinen

1929 Ampumaharrastuksen kohottamiseksi lehti lahjoitti Pioneeripataljoonalle “Hakun maljan”.

1930 Otettiin käyttöön myös ainaistilaukset.

1931 ilmestyi 11 numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero. Yhteensä 156 sivua.

1932 Perustettiin 4.12. pioneerijoukko-osastojen kantahenkilökunnan muodostama kannatuskunta, joka valitsi toimituskunnan

1933 Hakku 10 vuotta. Hakku vastedes “Suomen pionerien lehti”.

1934 Majuri Vansén toimitussihteeriksi

1935 Eversti K. Pylkkänen päätoimittajaksi ja majuri N. G. Sarmo toimitussihteeriksi

1936 11 numeroa ilmestyi, joissa yhteensä 208 sivua.

1937 Toimitussihteeriksi majuri Y. Urto

1938 2.12. Hakun 15-vuotispäivänä heräsi ajatus ansiomerkistä. Merkin suunnitteli evl. Eero-Eetu Saarinen. Merkki on hopeinen, numeroitu ja varustettu tekstillä “Hakun hyväksi tehdystä työstä”.

1939 Kapteeni 1. E. Rytkönen päätoimittajaksi ja hänen jälkeensä samana vuonna evl. Eero-Eetu Saarinen.

1940 Talvisodan vuoksi ensimmäiset jo vuonna 1938 myönnetyt Hakun ansiomerkit jaettiin vasta 20.11.40 kannatuskunnan kokouksessa. N:o 1 Eversti V. H. Vainio, 2 Faktori T Heliö, 3 Kapteeni Eero-Eetu Saarinen ja 4 Vääpeli K Kilpeläinen. Evl A Salmion ollessa päätoimittajana muutettiin Hakun ulkoasu ns. aikakauslehden muotoon eli vanhan painoarkin neljänneksen, kvarton suuruiseksi 20.12.40. Marraskuun numero oli omistettu ev Lauri Starkin muistolle (k.24.10.40).

1941 Päätoimittajaksi kapteeni M. Berggren. Pioneerilinja/RUK johtajanaan kapt. V. Hieta aloitti yhteistyön Hakun kanssa julkaisemalla kurssijulkaisut Hakun erikoisnumeroina.

1942 Päätoimittajaksi kapteeni V. V. Hieta.

1943 Hakku täytti 20 vuotta. Hakun ansiomitalit jaettiin toisen kerran seuraaville: 5 Faktori V. Glader, 6 Johtaja E. Lindfors ja 7 Kapteeni V. Hieta.

1944 Päätoimittajaksi majuri T. Raimoranta.

1945 Päätoimitttajaksi evl. Eero-Eetu Saarinen toistamiseen. Taloudenhoitaja vääpeli K. Kilpeläinen kuoli ja seuraajaksi valittiin vääpeli T Savolainen.

1946 Päätoimittajaksi ev K. R. Olanti. Poikkeuksellisesti vain 7 numeroa eli 5 kaksoisnumeroa.

1947 Perustettiin Hakun kannatusyhdistys ry.

1948 Päätoimittajaksi kapt. 0. Ruutu ja toimitussihteeriksi Eino A. Koskinen.

25-vuotisjuhlalehdessä arvokkaat tervehdykset (puolustusministeri, pv:n komentaja, kenttäpiispa, Pv:n pioneerikomentaja, Pioneerirykmentin komentaja). Ulkoasu muutettiin A4-kokoon (21 0x297 mm). Vain viisi numeroa ilmestyi. Hakun ansiomerkin saivat: Nro 8 evl. J Rytkönen, 9 konttoripäällikkö
T Attila ja 10 kirjailija Armas J. Pulla.

1949 Ilmestyi vain neljä numeroa.

1950 Päätoimittajaksi evl. Eero-Eetu Saarinen jo kolmannen kerran ja toimitussihteeriksi Mauno Koivukoski. Vuoden alusta alkaen Hakku ilmestyi joka toinen kuukausi. Hakun ansiomerkin saivat:

Nro 11 eversti K. R. Olanti, 12 faktori V. Hiltunen, 13 vääpeli T Savolainen.

1951 Päätoimittajaksi eversti K. R. Olanti.

1952 Päätoimittajaksi evl. H. Hornamo ja toimitussihteeriksi Pertti Y. Halli. Hakun ansiomerkki nro 14 vääpeli E. Kontkanen.

1953 Hakku 30 vuotta.

1954 Ilmestyi kuusi numeroa, joissa yhteensä 252 sivua.

1955 Toimitussihteeriksi Panu Loikkanen.

1956 Päätoimittajaksi Jaakko Lehtinen ja taloudenhoitajaksi A. Sokka. Hakun ansiomerkit nro 15–19: evl. H. Hornamo, kapat. S. Lonka, faktori P. Äärynen, maj. 0. Mattila ja kapt. P. Halli.

1957 Päätoimittajaksi Vilho Tiainen. Pioneerirykmentin ja sittemmin Kymen Pioneeripataljoonan RauK:n kronikat ovat olleet 4157 alkaen. Hakun ansiomerkit nro 20 sosiaalipäällikkö A. Videnoja ja nro 21 agronomi P. Laurila.

1958 Päätoimittajaksi Eino Pyyry lähes kymmeneksi vuodeksi.

1959 Seppo Räisänen toimitussihteeriksi. Hakun ansiomerkki nro 22 yliv. M. Teräväinen. Pekka Laurila kannatusyhdistyksen puheenjohtajaksi.

1960 Kuudessa numerossa ennätykselliset 324 sivua.

1961 Toimitussihteeriksi Heikki Hattunen ja taloudenhoitajaksi Erkki Karjalainen. Hakun ansiomerkki nro 23 sotilasvirk. A. Sokka.

1962 Toimitussihteeri Reijo Raasakka ja Am nro 24 eversti E. Pyyry.

1963 Hakku 40 vuotta. Martti Mikkonen taloudenhoitajaksi (1 963–1989).

1964 Viisi numeroa ilmestyi

1965 Viidessä numerossa 250 sivua.

1966 Toimitussihteeriksi Seppo I Kantele

1967 Päätoimittajaksi Ilkka Kiianlinna. Kannatusyhdistys lakkautettiin. Hakku Pioneerikillan lehdeksi. Painon nimi muuttui Kouvolan Kirjapainoksi.

1968 Arvo Vilhunen toimituskunnan pj. Toimitussihteeriksi Jouko Hyötyläinen. Am 25 Seppo Kantele

1969 Am 26 Martti Mikkonen.

1970 Am 27 Ilkka Kiianlinna

1971 Arvo Vilhunen päätoimittajaksi, Am 28 Jouko Hyötyläinen

1972 Panu Loikkanen päätoimittajaksi.

1973 Ilmari Hurmerinta päätoimittajaksi. Hakku 50 vuotta. Kehittämistoimikunta nimettiin. Am 29 Antti Miikkulainen, Am 30 Panu Loikkanen, Am 31 Arvo Vilhunen ja 32 Heimo Huotari.

1974 Hakulle uusi ilme. Ilmestymiskerrat vähennettiin neljään. Am 33 Pekka Kaskiaho.

1975 Hakku pioneeriaselajin ainoa lehti. Arvo Vilhunen päätoimittajaksi ja Hannu Mäntylä toimitussihteeriksi.
1976 Aarne Ahonen päätoimittajaksi ja Martti Pyykkö toimitussihteeriksi. ilmoitustoimisto ryhtyi hankkimaan ilmoituksia lehteen.

1977 Ilmari Hurmerinta toimituskunnan puheenjohtajaksi.
1978 Neljässä numerossa yhteensä 296 sivua.

1979 Hannu Mäntylä toimitussihteeriksi toistamiseen.

1980 Hakku siirtyi Pioneerikillalta Pioneeriaselajin liiton äänenkannattajaksi.

Pioneerikoneenkäyttäjäkurssin kronikat Hakkuun. Am 34 Reijo Raasakka, 35 Erkki Vanninen, 36 Vilho Rantala ja 37 Jorma Viita

1981 Aarne Ahonen toimituskunnan pj. Matti Mähönen päätoimittajaksi ja Pentti Vähäsarja toimitussihteeriksi. PionK/RUK:n kronikat julkaistu lehdessä 2/81 alkaen. Am 38 Ilmari Hurmerinta.

1982 Vuoden sivumäärä 328.

1983 Hakku 60 vuotta. Am 39 alustalla Kymi- Strömberg, 40 Jaakko Liede

1984 Keijo Pennanen päätoimittajaksi ja Eero Iittiläinen toimitussihteeriksi. Am 41 Aarne Ahonen ja 42 Veikko Sutela.

1985 Lehti muuttui kolmipalstaisesta nelipalstaiseksi. Am 43 Pentti Vähäsarja, 44 Matti Mähönen, 45 Keijo Pennanen, 46 Hannu Mäntylä, 47 Stig Roudasmaa.
1986 Jouko Eskola toimituskunnan pj. Am 48 Risto Kurki ja 49 Timo Etelämäki.

1987 Antti Miikkulaisen suunnittelema uusi kansi käyttöön. Am 50 Eero Iittiläinen.

1988 Am 51 Markku Lahti.

1989 Pentti Vähäsarja toistamiseen toimitussihteeriksi.

1990 Ahti Vartiainen toimituskunnan pj. Lasse Otranen toimitussihteeriksi ja Juhani Vitikka taloudenhoitajaksi. Koko kansilehteä alettiin käyttää hyväksi ja lehden logo painettiin kuvan päälle. Am 52 Jouko Eskola ja 53 Urpo Kovanen.

1991 Kari Melleri päätoimittajaksi. Painopaikaksi SASA-paino Salossa.

1992 Teppo Lahti toimitussihteeriksi

1993 Hakun 70-vuotisjuhlat Korialla 2.12. Siirryttiin saksitaitosta atk-taittoon. Am 54 Seppo Räisänen ja 55 Lasse Otranen

1994 Am 56 Arto Mikkonen

1995 Toimitusneuvoston tehtävät siirtyivät PAL:n johtokunnalle. Ilkka Länsivaara toimituskunnan pj.

1996 Toimitussihteeriksi Kari Linnamaa ja Steen Hirvonen taloudenhoitajaksi. Numerosta 3/96 alkaen Toimituskunta on sama kuin toimitus. Am 57 Teppo Lahti ja 58 Juhani Vitikka.

1997 Alokaskomppanioiden kuvat Hakussa 3/97 eli “Alokashakun ensimmäinen numero ilmestyi. Hakku 2/97 lehden 500:s numero. MPKL:n lehtikisassa kunniamaininta Hakulle.

1998 Hakku 75 vuotta työn merkeissä.

1999 Vuoden kirjoittaja Mika Hyytiäinen.

2000 PAL:n 25-vuotisjuhlassa jaettiin seuraavat Hakun ansiomerkit: 59 Kari Linnamaa, 60 Ilkka Länsivaara, 61 Kari Melleri, 62 Jorma Pesonen, 63 Otso Heikkinen ja 64 Ahti Vartiainen. Otso Heikkinen vuoden kirjoittaja.

2001 Arto Hakola taloudenhoitajaksi. Vuoden kirjoittaja Timo Laine. Am 65 Steen Hirvonen

2002 Kirjapaino Oy West Point tuli uudeksi painopaikaksi. Vuoden kirjoittaja Jukka Pekka Laine. Am 66 Mauri Pentinniemi.

2003 Hakun 80-vuotisjuhlat Taivallahden sotilaskodissa 29.11. Vuoden kirjoittaja Matti Mähönen. Am 67 Arto Hakola, 68 Aimo Hattula, 69 Tommi Laakkonen, 70 Jukka Pekka Laine ja 71 Martti Tirkkonen.

2005 Vuoden kirjoittajaksi valittiin Risto Kurki.

2006 Esko Vaahtolammi päätoimittajaksi. Vuoden kirjoittajaksi valittiin Juhani Porvali.

2007 Vuoden kirjoittajaksi valittiin Stig Roudasmaa.

2008 Väinö Heikkala valttiin taloudenhoitajaksi. Hakku 85 vuotta. Vuoden kirjoittajaksi valittiin Aarno Söder.

2009 Vuoden kirjoittajaksi valittiin Matti Lampinen.

2010 Vuoden kirjoittajaksi valittiin Janne Mäkitalo.

2011 Heikki Bäckström päätoimittajaksi ja Seppo Suhonen toimituspäälliköksi. Vuoden kirjoittajaksi valittiin Pekka Laakso.

2012 Vuoden kirjoittajaksi valittiin Seppo Suhonen.

2013 Hakku lehti 90 vuotta juhlat Museo Militariassa. Vuoden kirjoittajaksi valittiin Pertti Nieminen.

1923

Hakun ensimmäinen numero luettiin 2.12.1923

Korian sotilaskodissa kirjallisuusviikon tilaisuudessa. Se käsitti 4 koneella kirjoitettua vaatimatonta arkkia. Lehden motto oli: Iske Hakku ja perässä oli maininta, ”Pionieeripataljoonan asevelvollisten oma lehti”. Ensimmäinen päätoimittaja alik Toivo Attila.

1924

Päätoimittaja korpraali Lauri Erolin ja hänen jälkeensä kirjailija Armas J. Pulla

1925

Ensimmäinen painettu numero ilmestyi 27.2.1925

Ensimmäinen painettu numero ilmestyi 27.2. nelisivuisena, vanhan painoarkin puolikkaana eli foliona, pienehkön sanomalehden muodossa (27,5×37 cm), Kouvolan Kirja- ja Kivipainosta. Päätoimittajaksi Pioneeripataljoonan komentaja, majuri Lauri Stark ja ensimmäiseksi taloudenhoitajaksi vääpeli Kalle V. Kilpeläinen (vuoteen 1945 asti!) sekä toimitussihteeriksi pastori E. Nousiainen. (Perustettiin Hakun Kannatuskunta?).

1926

Hakku sai valtioneuvos J. R. Danielsson-Kalmarilta kannustavan kirjeen, joka julkaistiin lehden etusivulla.

1927

Lehden motoksi muotoutui: “Iske Hakku — Isänmaan puolesta” ja sen mainittiin nyt olevan “Suomen pioneerien oma lehti”. Päätoimittajaksi tuli V. H. Vainio.

1928

Toimitussihteeriksi evl. Eero-Eetu Saarinen

1929

Ampumaharrastuksen kohottamiseksi lehti lahjoitti Pioneeripataljoonalle “Hakun maljan”.

1930

Otettiin käyttöön myös ainaistilaukset.

1931

1931 ilmestyi 11 numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero. Yhteensä 156 sivua.

1932

Perustettiin 4.12. pioneerijoukko-osastojen kantahenkilökunnan muodostama kannatuskunta, joka valitsi toimituskunnan.

1933

Hakku 10 vuotta

Hakku vastedes “Suomen pionerien lehti”.

1934

Majuri Vansén toimitussihteeriksi

1935

Eversti K. Pylkkänen päätoimittajaksi ja majuri N. G. Sarmo toimitussihteeriksi

1936

11 numeroa ilmestyi, joissa yhteensä 208 sivua.

1937

Toimitussihteeriksi majuri Y. Urto

1938

2.12.1938 Hakun 15-vuotispäivänä heräsi ajatus ansiomerkistä

Merkin suunnitteli evl. Eero-Eetu Saarinen. Merkki on hopeinen, numeroitu ja varustettu tekstillä “Hakun hyväksi tehdystä työstä”.

1939

Kapteeni 1. E. Rytkönen päätoimittajaksi ja hänen jälkeensä samana vuonna evl. Eero-Eetu Saarinen.

1940

1940 Talvisodan vuoksi ensimmäiset jo vuonna 1938 myönnetyt Hakun ansiomerkit jaettiin vasta 20.11.40 kannatuskunnan kokouksessa. N:o 1 Eversti V. H. Vainio, 2 Faktori T Heliö, 3 Kapteeni Eero-Eetu Saarinen ja 4 Vääpeli K Kilpeläinen. Evl A Salmion ollessa päätoimittajana muutettiin Hakun ulkoasu ns. aikakauslehden muotoon eli vanhan painoarkin neljänneksen, kvarton suuruiseksi 20.12.40. Marraskuun numero oli omistettu ev Lauri Starkin muistolle (k.24.10.40).

1941

Päätoimittajaksi kapteeni M. Berggren. Pioneerilinja/RUK johtajanaan kapt. V. Hieta aloitti yhteistyön Hakun kanssa julkaisemalla kurssijulkaisut Hakun erikoisnumeroina.

1942

1942 Päätoimittajaksi kapteeni V. V. Hieta.

1943

Hakku täytti 20 vuotta

Hakun ansiomitalit jaettiin toisen kerran seuraaville: 5 Faktori V. Glader, 6 Johtaja E. Lindfors ja 7 Kapteeni V. Hieta.

1944

1944 Päätoimittajaksi majuri T. Raimoranta.

1945

Päätoimitttajaksi evl. Eero-Eetu Saarinen toistamiseen. Taloudenhoitaja vääpeli K. Kilpeläinen kuoli ja seuraajaksi valittiin vääpeli T Savolainen.

1946

Päätoimittajaksi ev K. R. Olanti. Poikkeuksellisesti vain 7 numeroa eli 5 kaksoisnumeroa.

1947

Perustettiin Hakun kannatusyhdistys ry.

1948

Hakku-lehti 25 vuotta

Päätoimittajaksi kapt. 0. Ruutu ja toimitussihteeriksi Eino A. Koskinen. 25-vuotisjuhlalehdessä arvokkaat tervehdykset (puolustusministeri, pv:n komentaja, kenttäpiispa, Pv:n pioneerikomentaja, Pioneerirykmentin komentaja). Ulkoasu muutettiin A4-kokoon (21 0x297 mm). Vain viisi numeroa ilmestyi. Hakun ansiomerkin saivat: Nro 8 evl. J Rytkönen, 9 konttoripäällikkö
 T Attila ja 10 kirjailija Armas J. Pulla.

1949

Ilmestyi vain neljä numeroa.

1950

Päätoimittajaksi evl. Eero-Eetu Saarinen jo kolmannen kerran ja toimitussihteeriksi Mauno Koivukoski. Vuoden alusta alkaen Hakku ilmestyi joka toinen kuukausi. Hakun ansiomerkin saivat: Nro 11 eversti K. R. Olanti, 12 faktori V. Hiltunen, 13 vääpeli T Savolainen.

1951

Päätoimittajaksi eversti K. R. Olanti.

1952

Päätoimittajaksi evl. H. Hornamo ja toimitussihteeriksi Pertti Y. Halli. Hakun ansiomerkki nro 14 vääpeli E. Kontkanen.

1953

Hakku 30 vuotta

1954

Ilmestyi kuusi numeroa, joissa yhteensä 252 sivua.

1955

Toimitussihteeriksi Panu Loikkanen.

1956

Päätoimittajaksi Jaakko Lehtinen ja taloudenhoitajaksi A. Sokka. Hakun ansiomerkit nro 15–19: evl. H. Hornamo, kapat. S. Lonka, faktori P. Äärynen, maj. 0. Mattila ja kapt. P. Halli.

1957

Päätoimittajaksi Vilho Tiainen. Pioneerirykmentin ja sittemmin Kymen Pioneeripataljoonan RauK:n kronikat ovat olleet 4157 alkaen. Hakun ansiomerkit nro 20 sosiaalipäällikkö A. Videnoja ja nro 21 agronomi P. Laurila.

1958

Päätoimittajaksi Eino Pyyry lähes kymmeneksi vuodeksi.

1959

Seppo Räisänen toimitussihteeriksi. Hakun ansiomerkki nro 22 yliv. M. Teräväinen. Pekka Laurila kannatusyhdistyksen puheenjohtajaksi.

1960

Kuudessa numerossa ennätykselliset 324 sivua.

1961

Toimitussihteeriksi Heikki Hattunen ja taloudenhoitajaksi Erkki Karjalainen. Hakun ansiomerkki nro 23 sotilasvirk. A. Sokka.

1962

Toimitussihteeri Reijo Raasakka ja Am nro 24 eversti E. Pyyry.

1963

Hakku 40 vuotta

Martti Mikkonen taloudenhoitajaksi (1963–1989).

1964

Viisi numeroa ilmestyi

1965

Viidessä numerossa 250 sivua.

1966

Toimitussihteeriksi Seppo I Kantele

1967

Päätoimittajaksi Ilkka Kiianlinna. Kannatusyhdistys lakkautettiin. Hakku Pioneerikillan lehdeksi. Painon nimi muuttui Kouvolan Kirjapainoksi.

1968

Arvo Vilhunen toimituskunnan pj. Toimitussihteeriksi Jouko Hyötyläinen. Am 25 Seppo Kantele

1969

Am 26 Martti Mikkonen.

1970

Am 27 Ilkka Kiianlinna

1971

Arvo Vilhunen päätoimittajaksi, Am 28 Jouko Hyötyläinen

1972

Panu Loikkanen päätoimittajaksi.

1973

Hakku 50 vuotta

Ilmari Hurmerinta päätoimittajaksi. Kehittämistoimikunta nimettiin. Am 29 Antti Miikkulainen, Am 30 Panu Loikkanen, Am 31 Arvo Vilhunen ja 32 Heimo Huotari.