Perinnetoiminta

Pioneeriaselajin Liitto ry:n perinnetoiminta sisältää kolme osa-aluetta, jotka ovat museotoiminta, historiajulkaisut ja aselajin perinnettä edistävät hankkeet.

Museotoiminnalla luodaan edellytykset pioneeriaselajin historian laadukkaalle säilyttämiselle, hoitamiselle ja välittämiselle yleisölle Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseossa, Museo Militariassa.

Museo vaalii 31.12.2012 lakkautettujen Suomen Tykistömuseon, Pioneerimuseon ja Viestimuseon perinteitä ja sen tehtävänä on säilyttää ja välittää yleisölle tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajien historia keskiajalta nykypäivään.

Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry omistaa museon.  Tykkimiehet ry, Pioneeriaselajin Liitto ry ja Viestikiltojen Liito ry ovat omistajayhdistyksen jäseniä. Museoyhdistyksen hallituksessa on kaksi jäsentä kustakin yhdistyksestä.

Historiajulkaisuilla välitetään tietoa sekä pioneeriaselajin historian jatkumosta että mielenkiintoisista aselajiin liittyvistä asioista suurelle yleisölle, harrastajille, tutkijoille ja muille tarvitsijoille.

Liitto ylläpitää historiajulkaisusuunnitelmaa ja kustakin tuotettavasta historiajulkaisusta muodostetaan liiton hallinnoima hanke. Merkittävä tulevaisuuden historiajulkaisuhanke on tuottaa Pioneeriaselajin historia vuodesta 1994 nykypäivään.

Aselajin perinnettä edistävästä hankkeesta on esimerkkinä vuonna 2011 käynnistetty Schmardenin taistelun muistomerkin hankinta Schmardenin kylään Latviaan, kun aselajin vuosipäiväksi valitusta merkittävästä jääkäripioneerien taistelusta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Hanke päättyy muistomerkin juhlalliseen paljastumistilaisuuteen 25.7.2016.

Liitto ylläpitää aselajin perinnettä edistävää erillisten hankkeiden suunnitelmaa ja kukin hanke toteutetaan liiton hallinnoimana.

Perinnetyönjohtaja
Jaakko Martikainen