Järjestö

Pioneeriaselajinliitto on Maanpuolustuskiltojen liittoon kuuluva pioneeriaselajissa toimivien yhdistysten kattojärjestö. Pioneeriaselajin Liitto ry:llä ei ole suoria henkilöjäseniä, vaan liiton jäseniä ovat jäsenjärjestöt. Jäsenjärjestöt ovat alueellisia, paitsi Pioneeriupseeriyhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa.

Liiton puheenjohtajana toimii DI Iikka Ellilä ja pääsihteerinä toimii DI Peter Elo.

Rahoistamme huolehtii KTM Väinö Heikkala.

Pääsotaharjoitus Vaara - 2000 10.-16.6 2000 sotaharjoitus Telakuorma-auto ylittämässä ponttoonisiltaa Pioneeritoiminta
Pääsotaharjoitus Vaara – 2000, 10.-16.6. 2000 sotaharjoitus
Telakuorma-auto ylittämässä ponttoonisiltaa
Pioneeritoiminta

Pioneeriaselajin Liitto ry

 • perustettiin Haminassa 8.11.1975 aselajin piirissä toimivien yhdistysten kattojärjestöksi.
 • ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kanslianeuvos Jaakko Liede.
 • johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja ainakin yksi jäsen kustakin jäsenjärjestöstä.
 • jäsenjärjestöistä on Pioneeriupseeriyhdistys ry valtakunnallinen, muut killat taas ovat alueellisia.
 • Jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja sihteereiden yhteystiedot ovat Yhteystiedot-sivulla
 • tämänhetkisenä liiton puheenjohtajana toimii dipl.ins Aimo Hattula,
 • liiton toimihenkilöt yhteystietoineen löydät Toimihenkilöt-sivulta,
 • Liiton julkaisun Hakku-lehden ja Pioneerimuseon tiedot löydät niiden omilta sivuiltaan.

Liiton tarkoituksena on

 • maanpuolustushengen vaaliminen,
 • pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen,
 • jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen,
 • liiton piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden vaaliminen,
 • pioneerijoukoissa palvelevien varusmiesten viihtyisyyden edistäminen,
 • vaikeuksiin joutuneiden aselajiveteraanien henkinen ja aineellinen tukeminen
 • sekä jäsenkuntansa toiminnan edistäminen ja valvominen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi

 • kerätä perinneaineistoa,
 • julkaista liiton toimintaan liittyviä painotuotteita ja muita julkaisuja,
 • elävöittää historiallisia muistoja,
 • järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, koulutus-, tutustumis – ja muita samankaltaisia tilaisuuksia sekä harjoittaa muuta sen kaltaista toimintaa