Järjestö

Pioneeriaselajinliitto on Maanpuolustuskiltojen liittoon kuuluva pioneeriaselajissa toimivien yhdistysten kattojärjestö. Pioneeriaselajin Liitto ry:llä ei ole suoria henkilöjäseniä, vaan liiton jäseniä ovat jäsenjärjestöt. Jäsenjärjestöt ovat alueellisia, paitsi Pioneeriupseeriyhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa.

Kuvassamme istuvat Väinö vasemmalla ja Markku oikealla.
Kuvassamme istuvat Väinö vasemmalla ja Markku oikealla.

Pääsihteerimme everstiluutnantti Markku Tomperi toimii Kuopiosta käsin. Häneen saat parhaiten yhteyden sähköpostitse markku.tomperi(at)wippies.fi.

Rahoistamme huolehtii oululainen  rahastonhoitajamme KTM Väinö Heikkala. Häneen saat yhteyttä sähköpostilla ostt(at) pp.inet.fi.

Pääsotaharjoitus Vaara - 2000 10.-16.6 2000 sotaharjoitus Telakuorma-auto ylittämässä ponttoonisiltaa Pioneeritoiminta
Pääsotaharjoitus Vaara – 2000
10.-16.6 2000 sotaharjoitus
Telakuorma-auto ylittämässä ponttoonisiltaa
Pioneeritoiminta

Pioneeriaselajin Liitto ry

  • perustettiin Haminassa 8.11.1975 aselajin piirissä toimivien yhdistysten kattojärjestöksi.
  • ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kanslianeuvos Jaakko Liede.
  • johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja ainakin yksi jäsen kustakin jäsenjärjestöstä.
  • jäsenjärjestöistä on Pioneeriupseeriyhdistys ry valtakunnallinen, muut killat taas ovat alueellisia.
  • Jäsenjärjestöjen puheenjohtajien ja sihteereiden yhteystiedot ovat Yhteystiedot-sivulla
  • tämänhetkisenä liiton puheenjohtajana toimii dipl.ins Aimo Hattula,
  • liiton toimihenkilöt yhteystietoineen löydät Toimihenkilöt-sivulta,
  • Liiton julkaisun Hakku-lehden ja Pioneerimuseon tiedot löydät niiden omilta sivuiltaan.

Liiton tarkoituksena on

  • maanpuolustushengen vaaliminen,
  • pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen,
  • jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen,
  • liiton piiriin kuuluvien historiallisten perinteiden vaaliminen,
  • pioneerijoukoissa palvelevien varusmiesten viihtyisyyden edistäminen,
  • vaikeuksiin joutuneiden aselajiveteraanien henkinen ja aineellinen tukeminen
  • sekä jäsenkuntansa toiminnan edistäminen ja valvominen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi

  • kerätä perinneaineistoa,
  • julkaista liiton toimintaan liittyviä painotuotteita ja muita julkaisuja,
  • elävöittää historiallisia muistoja,
  • järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily-, koulutus-, tutustumis – ja muita samankaltaisia tilaisuuksia sekä harjoittaa muuta sen kaltaista toimintaa